Sơ đồ mặt bằng Giai Việt

Sơ Đồ Giai Việt Block A2
Sơ Đồ Giai Việt Block A2
Sơ Đồ Giai Việt Block B1
Sơ Đồ Giai Việt Block B1
Block A1 Quốc Cường
Block A1 Quốc Cường

 

Bản đồ tổng thể tất cả các Block Giai VIệt
Bản đồ tổng thể tất cả các Block Giai VIệt